Passie kan niet worden opgelegd, maar alleen blootgelegd

Coach’s view: Your Song

Coach’s view: Your Song

Het is fantastisch om coach te zijn kopte het Dagblad van het Noorden recentelijk na een interview. “Maar wat is er nu precies zo fantastisch?” kreeg ik toen als vraag. Waarom schrijven mensen gedichten in hun vrije tijd, of schilderen ze. Waarschijnlijk niet omdat ze...