Passie kan niet worden opgelegd, maar alleen blootgelegd

Met de inmiddels traditionele kick-off meeting voor het nieuwe seizoen is de training weer hervat. De nieuwe atleten werden voorgesteld en er is een begin gemaakt met mentale training. Het team is dit jaar danig verjongd. Een groot aantal talenten zijn toegetreden tot het team. De nieuwkomers zijn: Joris Kampen en Hanneke Schipper van Groningen Atletiek, Olfert Molenhuis, Michel van Kruchten, Paul Zwama en Marieke vd Wal van AAC61, Ilse Velders van Lionitas, Victor Bouwman van De Liemers en Linda Swart van AV55 die deze zomer al bij het team heeft meegetraind.

Het ook heeft een aantal mensen het team verlaten. De meesten zetten het lopen op een wat lager pitje, en zullen af en toe nog als sparring c.q. trainingspartner van de huidige teamleden functioneren.

Tijdens de meeting gaf Hardy Menkehorst, sportpsycholoog van Mental TCC, een introductie op mentale training. Dit seizoen wordt hiermee een begin gemaakt, een volgende stap op weg naar verdere professionalisering!