Passie kan niet worden opgelegd, maar alleen blootgelegd

Team Grunning: dat is de naam van een nieuw opgericht atletiekteam in Groningen. Rond trainer Eddy Kiemel hebben 25 atleten van verschillende verenigingen zich verenigd in een team. Doel hiervan is om door bundeling van krachten tot betere resultaten te komen. De Plantsoenloop zal de eerste wedstrijd worden waaraan Team Grunning zal meedoen. De atleten zijn lid van Groningen Atletiek en studentenvereniging Vitalis. Zij blijven lid van deze verenigingen. Door samen te werken in een team kunnen er voor de atleten betere trainingsomstandigheden ontstaan. Ook is hierdoor betere begeleiding mogelijk: zo zijn aan het team 2 trainers verbonden en een fysiotherapeut.

Team Grunning wil zich vooral regionaal profileren; het team zal dan ook massaal meedoen aan de regionale wedstrijden. Dit betreft zowel wegwedstrijden, crossen als de wedstrijden op de baan. De klassieke Plantsoenloop, op 1 november a.s. in Groningen, zal de eerste uit een lange reeks worden.

In totaal zijn 25 atleten aan Team Grunning verbonden; zij hebben verschillende specialismen. In Team Grunning bevinden zich zowel lange afstandslopers als specialisten op de 400 meter en ook atleten die zich richten op de technische nummers als hoogspringen en de werpnummers. Dit is een bewuste keuze geweest. Trainer Eddy Kiemel hierover:” Juist door de verschillende disciplines kunnen de atleten van elkaar leren en elkaar versterken. Hierdoor komt er kennisdeling; iedere discipline heeft zijn eigen invalshoek en anderen kunnen daarin worden meegesleept. Een 400 meter loper kan heel goed samen met een lange afstand loper samen trainen; hetzelfde geldt voor krachttrainingen. Motivatie om prestaties te verbeteren is het belangrijkste criterium voor de atleten.”

Ook de KNAU is positief over Team Grunning. Bondscoordinator Talentontwikkeling Willem van de Worp geeft aan: "Goed nieuws uit het hoge Noorden! Dit lijkt mij een goede stap op weg naar veel Groninger successen!”

Team Grunning heeft een eigen website: www.teamgrunning.nl
Hierop is informatie te vinden over de atleten, over de achtergronden van Team Grunning, over de wedstrijden waaraan het team meedoet en ook de verschillende trainingsschema”s. Kennisdeling is ook hier een eerste uitgangspunt.