Passie kan niet worden opgelegd, maar alleen blootgelegd

Op de Atletiekunie Vrijwilligersdag van 16 december 2011 heeft de Atletiekunie een convenant gesloten met Team 4 Mijl, in het kader van de ondersteuning van Regionale Running Teams.

De ondertekening komt voort uit de behoefte om de kennis en ervaring op regionaal niveau te versterken. De top tien van nationale wegevenementen, georganiseerd in het Loopevenementen Platform, heeft in juni 2009 positief geadviseerd op het verzoek van de Atletiekunie om een kentering teweeg te brengen in de teloorgang van de Nederlandse topprestaties op de weg. De Atletiekunie heeft destijds toegezegd dat het de nieuwe impuls vanuit de evenementen voor ontwikkeling van de wegatletiek zal bekrachtigen, indien het Regionale Running Team eveneens een samenwerking aangaat met de Atletiekunie. De support van de Atletiekunie is vooral gebaseerd op samenwerking en ondersteuning door de Technische Staf MiLa.


Joost Wessels, voorzitter Team 4 Mijl schudt de hand met Rien van Haperen, directeur Atletiekunie